Wettelijke Vermeldingen

Wij danken u voor uw bezoek aan onze website. Hieronder vindt u alle wettelijke vermeldingen.

Pellenc SA, Pertuis

Deze site is volledig eigendom van PELLENC S.A.S. Als producent van de informatie op deze site verbiedt PELLENC S.A.S, behoudens uitdrukkelijke toestemming, elke, zelfs gedeeltelijke, extractie van deze gegevens die een database vormen in zin van art. L341 van de Franse wet op het Intellectueel Eigendom.

1. Presentatie van de site

Eigenaar: 
PELLENC S.A.S.

Quartier Notre-Dame – 84120 Pertuis – Frankrijk
Tel: 33 (0)4 90 09 47 00 – Fax: 33 (0)4 90 09 64 09
URL: www.pellenc.com
Mail: contact@pellenc.com
Maatschappelijk kapitaal €20 848 320,00

KVK AVIGNON 305 061 186

EU BTW-nummer: FR16 305 061 186

2. Hosting

OVH
2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk
http://www.ovh.com

Tel: +33 (0) 9 72 10 10 07

Hoofdredacteur: Octave KLABA

3. Behandeling van persoonsgegevens

Alle persoonlijke gegevens die zijn verzameld in de formulieren op deze site, zijn bestemd voor ons bedrijf. Opmerking: Overeenkomstig de Franse wet 787-17 van 16 juni 1978 (CNIL), kunt u ons via brief of e-mail op de hoogte brengen van fouten of wijzigingen in de gegevens die u ons heeft geleverd, of verzoeken niet meer in ons computerbestand te worden vermeld. U kunt uw recht op weerwoord richten aan:
PELLENC S.A.S Quartier Notre Dame 84120 Pertuis of per e-mail aan dpo@pellenc.com

4. Auteursrecht – Copyright

Deze gehele site valt onder de Franse en internationale wetgeving op de auteursrechten en het intellectuele eigendom. Alle rechten op reproductie zijn voorbehouden, met inbegrip van de documenten die gedownload kunnen worden, evenals de iconografische afbeeldingen en foto’s. De reproductie van de gehele site of een gedeelte daarvan op een elektronische of papieren drager is strikt verboden, behoudens toestemming van de hoofdredacteur. De merken die op de site worden genoemd zijn gedeponeerd door de ondernemingen die eigenaar zijn van deze merken.