Wettelijke Vermeldingen

Wij danken u voor uw bezoek aan onze website. Hieronder vindt u alle wettelijke vermeldingen.

Pellenc SA, Pertuis

1. Presentatie van de site

Eigenaar: 
PELLENC S.A – Quartier Notre-Dame – Route de Cavaillon
BP 47-84122 Pertuis-cedex-Frankrijk
Tel.: 33 (0)4 90 09 47 00
Fax: 33 (0)4 90 09 64 09
URL: www.pellenc.com
E-mail: pellenc.sa@pellenc.com
Uitgever: De website www.pellenc.com wordt uitgegeven door PELLENC S.A. France, naamloze vennootschap met een kapitaal van 20.848.320 euro.

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

Het gebruik van de site www.pellenc.com houdt volledige aanvaarding in van de wettelijke vermeldingen. Deze vermeldingen kunnen elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd. De gebruikers van de site www.pellenc.com wordt dus verzocht deze regelmatig te raadplegen.

3. Intellectuele Eigendom

PELLENC S.A. is eigenaar van alle eigendomsrechten of houder van alle gebruiksrechten op alle toegankelijke onderdelen van de website, zoals programma’s, teksten, tekeningen, geluiden, foto’s, ontwerpen, modellen, grafische vormgeving, merken, logo’s, enz. Alle documenten, teksten, werken en illustraties die door de Uitgever online zijn gezet, zijn beschermd door het auteursrecht en door het recht waardoor de databases die door de uitgever zijn geproduceerd worden beschermd.

4. Beheer van persoonsgegevens

PELLENC S.A. heeft de vereiste procedures gevolgd en wettelijke en administratieve vergunningen verkregen, met name de aangifte met betrekking tot het gebruik van geautomatiseerde gegevensverwerking bij de Franse autoriteit persoonsgegevens CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés).    Het aangiftenummer voor de verwerking van persoonsgegevens is 1749742 v 0.
Bij het gebruik van de website www.pellenc.com kunnen worden verzameld: de naam van de provider van de gebruiker, de website waar hij vandaan komt, de pagina’s die hij op de site bezocht heeft en de datum en de duur van het bezoek. In elk geval verzamelt PELLENC S.A. persoonsgegevens slechts voor statistische doeleinden.
Met betrekking tot demonstratieaanvragen behoudt PELLENC S.A. zich het recht voor om gegevens met een persoonlijk karakter te verzamelen via formulieren. Bij die gelegenheid worden de naam, voornaam, het woonadres, e-mailadres en telefoonnummer van de gebruiker verzameld. De verzamelde informatie wordt gebruikt voor automatische verwerking om de vragen van de gebruikers te kunnen beantwoorden en hen regelmatig te informeren over aanbiedingen.
Overeenkomstig artikel 38 e.v. van de Franse wet 78-17 d.d. 6 januari 1978 met betrekking tot automatisering, bestanden en vrijheden, beschikt elke gebruiker over het recht tot toegang, rectificatie en verzet van en tegen persoonlijke gegevens die hemzelf betreffen door een schriftelijke en ondertekende aanvraag te doen, vergezeld van een kopie van zijn identiteitsbewijs met de handtekening van de houder, met opgave van het adres waar het antwoord naartoe moet worden gestuurd.
De persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor personen die bevoegd zijn hier uit hoofde van hun functie kennis van te nemen. PELLENC S.A. verbindt zich ertoe om persoonsgegevens van de gebruiker niet zonder zijn toestemming te verkopen, verhuren of over te dragen, behalve in met name onderstaande gevallen: bij toepassing van een gerechtelijk of administratief besluit, om zich te houden aan toepasselijke wetgeving, ter bescherming van de rechten en bezittingen van PELLENC S.A.

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Geschillen in verband met het gebruik van de website www.pellenc.com zijn onderworpen aan het Franse recht en de rechtbanken van Avignon zijn als enige bevoegd.