Privacybeleid

De onderneming Pellenc hecht veel belang aan de bescherming en het respect van uw privacy. In deze privacy verklaring wordt beschreven hoe Pellenc, in het kader van zijn commerciële relaties, de gegevens die met betrekking tot u bijeen zijn gebracht (“persoonsgegevens”) verzamelt, gebruikt en deelt als u gebruik maakt van de verschillende websites van PELLENC (hierna opgesomd).
Deze gegevens betreffen: alle gegevens waarmee wij u als individu kunnen identificeren.
Wij verzoeken dit document door te lezen om kennis te nemen van onze praktijken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en deze te begrijpen.

Verwerkingsverantwoordelijke:

Uw gegevens worden verzameld door: PELLENC S.A.S.

Quartier Notre-Dame – Route de Cavaillon

CS 10047 – 84122 Pertuis-cedex, Frankrijk

Tel.: 33 (0)4 90 09 47 00

Fax: 33 (0)4 90 09 64 09

E-mail: contact@pellenc.com

Maatschappelijk kapitaal: € 20.848.320

KvK: RCS Avignon:  305 061 186

Intracommunautair btw-nummer: FR 16 305 061 186

Webhost:

OVH – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk

http://www.ovh.com

Tel. 33 (0) 9 72 10 10 07

Hoofdredacteur: Octave KLABA

Lijst van de verschillende Pellenc-websites: GROEP-websites, INTERNATIONALE GROEP-websites, sites van DOCHTERONDERNEMINGEN.

PELLENC CATALOG

PARTS CATALOG

GARANTIE EN TRAINING

GEBRUIKTE PRODUCTEN

Om welke persoonsgegevens gaat het?

Wij verzamelen de volgende gegevens als u zich inschrijft of contact met ons opneemt:

Naam, voornaam en aanspreektitel

Naam bedrijf

Geboortedatum en -plaats

Intracommunautaire btw-code

Privé en zakelijk postadres

E-mailadres

Telefoonnummer

Beroep

Wij verzamelen de volgende gegevens als u gebruik maakt van onze site:

Informatie met betrekking tot de gebruikte apparaten (IP-adres, logboeken, gebruikersnaam …)

Cookies en gegevens met betrekking tot uw online browsergedrag (tracers, browsergegevens, meting van bezoekersaantallen, geografische situatie, interesses, voorkeuren, tijdzone …).

Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?

Over het algemeen kunt u deze site bezoeken zonder gegevens over uzelf door te geven. Als u dit weigert is het echter mogelijk dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde gegevens of diensten waar u om heeft verzocht.

Op basis van verschillende wettelijke grondslagen sis het ons toegestaan uw gegevens te gebruiken, en wij verzamelen en gebruiken deze in de volgende situaties:

Als het gebruik van uw persoonsgegevens vereist is voor de uitvoering van een contract of een contractueel pakket waarbij u partij bent of in het geval van maatregelen vóór afsluiting van een contract.

Als het gebruik van uw persoonsgegevens onder onze gerechtvaardigde belangen valt

1. om onze producten te begrijpen en te verbeteren,

2. onze relaties met u te beheren en te verbeteren,

3. te verzekeren dat onze producten in overeenstemming met de wet worden gebruikt

4. om onze rechten en eigendommen, of die van een derde partij, te beschermen of te verdedigen,

5. om criminaliteit en fraude op te sporen en te voorkomen.

Als wij moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting die ons betreft

Als wij uw toestemming hebben

Aan wie kunnen wij deze persoonsgegevens doorgeven?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze dochterondernemingen, onze dealers en ons netwerkpartners. Over het algemeen bewaren wij uw persoonsgegevens binnen de Europese Unie. Bepaalde dienstverleners bevinden zich echter in landen buiten de EU; uw gegevens kunnen dus worden doorgegeven naar derde landen. Pellenc S.A.S heeft zich vooraf verzekerd van naleving van strikte voorwaarden met betrekking tot geheimhouding, gebruik en bescherming van gegevens in derde landen.

Gedurende welke termijn worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

De gegevens worden opgeslagen en gebruikt gedurende een termijn die overeenkomt met de wet.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot deze persoonsgegevens?

U beschikt over de volgende rechten:

Inzage in de persoonsgegevens die wij bewaren

Correctie van verkeerde gegevens

Verwijdering van uw persoonsgegevens

Beperking van het gebruik van uw gegevens

Overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Onze veiligheidsprocedures houden in dat wij u kunnen verzoeken uw identiteit te bewijzen voordat wij aan uw verzoek voldoen.

Om uw rechten te laten gelden of uw gegevens bij te werken, kunt u zich schriftelijk wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: PELLENC S.A.S. Quartier Notre Dame 84120 Pertuis of per e-mail: dpo@pellenc.com (of beschikbaar formulier)

Pellenc S.A.S. verplicht zich ertoe binnen een termijn van maximaal 1 maand na ontvangst te voldoen aan uw verzoek tot toegang, correctie, verwijdering, beperking of enige ander verzoek om aanvullende informatie.

Als u van mening bent dat Pellenc S.A.S zijn verplichtingen met betrekking tot uw persoonsgegevens niet nakomt, kunt u een verzoek richten naar de bevoegde autoriteit.  In Frankrijk is de bevoegde autoriteit de CNIL, waaraan u langs elektronische weg een verzoek kunt sturen op de volgende link: https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet.

Cookiebeleid

Wij hebben een cookiebeleid.

Update van deze privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring regelmatig aan te passen. De datum van de laatste versie staat bovenaan deze verklaring. Deze wijzigingen zijn bindend voor u zodra zij online zijn gezet. Daarom dient u deze privacy verklaring en het beleid met betrekking tot het cookiegebruik regelmatig te raadplegen zodat u kennis kunt nemen van eventuele wijzigingen.