Wettelijke Vermeldingen

Wij danken u voor uw bezoek aan onze website. Hieronder vindt u alle wettelijke vermeldingen.

Pellenc SA, Pertuis

CONTACTGEGEVENS

Eigenaar:

PELLENC S.A.S. met een kapitaal van € 20.848.320,00, ingeschreven in het handelsregister van Avignon onder nummer 305 061 186 is verantwoordelijk voor de gegevens die worden verzameld op de website www.pellenc.com.

Adres
PELLENC S.A.S. – Quartier Notre-Dame – Route de Cavaillon
CS 10047 – 84122 Pertuis-cedex, Frankrijk
Tel.: 33 (0)4 90 09 47 00
Fax: 33 (0)4 90 09 64 09
Internet: www.pellenc.com
E-mail: contact@pellenc.com
Intracommunautair btw-nummer: FR16 305 061 186

Hosting

OVH : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk
http://www.ovh.com
Tel. 33 (0) 9 72 10 10 07
Hoofdredacteur: Octave KLABA

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Deze site valt in zijn geheel onder de Franse en internationale wetgeving op het auteursrecht en het intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, met inbegrip van downloadbare documenten en iconografische afbeeldingen en foto’s. Reproductie van de gehele site of een gedeelte daarvan op een elektronische of papieren drager is strikt verboden, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de hoofdredacteur. De merken die op deze site worden genoemd, zijn gedeponeerd door de ondernemingen die eigenaar zijn van deze merken.

De technische kenmerken en de foto’s zijn louter indicatief: zij zijn in geen geval contractueel bindend.

PERSOONSGEGEVENS

U beschikt over een recht van toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van alle gegevens die u betreffen. Om dit recht uit te oefenen, kunt u ons schrijven op het volgende adres: PELLENC S.A.S. Quartier Notre Dame 84120 Pertuis of per e-mail: dpo@pellenc.com. PELLENC beschikt over een beleid inzake de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 32 van de Franse wet op de privacy, de ‘Loi Informatique et libertés’ van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet van augustus 2004 en EU-verordening 2016/679 van 28 april 2016. U kunt dit beleid raadplegen in de sectie “Beleid inzake de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens”.

De gegevens die u via de formulieren op de pagina’svan www.pellenc.comverstrekt zijn nodig om uw vraag te kunnen beantwoorden en bestemd voor de diensten die belast zijn met de beantwoording van uw vraag voor follow-updoeleinden van deze vraag.

U beschikt over een recht van toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van alle gegevens die u betreffen.
Om dit recht uit te oefenen, kunt u ons schrijven op het volgende adres: PELLENC S.A.S Quartier Notre Dame 84120 Pertuis, Frankrijk, ter attentie van de verantwoordelijke voor persoonsgegevens, of per e-mail aan: dpo@pellenc.com.

COOKIES

PELLENC heeft een cookiebeleid dat u kunt raadplegen op de pagina Cookiebeleid.

Geschillen in verband met het gebruik van de site zijn onderworpen aan het Franse recht en de Rechtbanken van Avignon zijn bij uitsluiting bevoegd.